07.03.2018 r. – Wiwat Panie, Wiwat Panowie

13.01.2018 r. Koncert kolęd Tarnowskiego Chóru Gos.pl

IX Święto Powiśla Dąbrowskiego

IX Święto Powiśla Dąbrowskiego

IX Święto Powiśla Dąbrowskiego

Wiwat Panie, Wiwat Panowie – 07.03.2018 r.

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Aktualności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa - archiwum:

Data wpisu: 07.05.2018
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Gminna Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gręboszowie organizują konkurs literacki i plastyczny pn.: Bądźmy sobą bez nałogów”. Celem konkursu jest pokazanie negatywnych skutków używania narkotyków, alkoholu i papierosów. Prace należy składać w GCKiCz do dnia 29 maja 2018 roku.
Data wpisu: 07.05.2018
Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją by przypomnieć i utrwalić pamięć o wszystkich tych, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Swój udział w walkach narodowowyzwoleńczych mieli także mieszkańcy naszej gminy. Formą upamiętnienia patriotycznych postaw naszych rodaków, będzie budowa „Pomnika dla uczczenia 100 – rocznicy Odzyskania Niepodległości”. Prace nad realizacją tego ważnego przedsięwzięcia rozpoczęły się już w roku ubiegłym. Warto wspomnieć, że podmiotami realizującymi wzniesienie tego wyjątkowego monumentu są: Urząd Gminy Gręboszów oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gręboszowskiej, które zostało powołane do życia w ubiegłym roku.
Data wpisu: 04.05.2018
W poniedziałkowy poranek, 30 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Gręboszowie odbył się uroczysty apel z okazji 227. rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej – Konstytucji 3 Maja. W montażu słowno-muzycznym zatytułowanym „Kocham Cię Polsko – Ojczyzno moja” młodzież przypomniała to jakże ważne dla wszystkich Polaków wydarzenie. Podczas akademii uczniowie przedstawili tło historyczne oraz najważniejsze wydarzenia związane z uchwaleniem przez Sejm Czteroletni Konstytucji w maju 1791 roku. Nie zabrakło również wierszy oraz piosenek patriotycznych odwołujących się do nastrojów towarzyszących przyjęciu pierwszej w Europie, a drugiej na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawy zasadniczej regulującej prawa i obowiązki obywateli oraz funkcjonowanie władz państwowych.
Data wpisu: 16.04.2018
W poniedziałek, 16.04. br. na promie, zacumowanym od strony Nowego Korczyna, odbyło się uroczyste przekazanie umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa mostu na rzece Wisła w miejscowości Borusowa wraz dojazdami”. Inwestycję obejmującą wykonanie projektu oraz roboty budowlane, której koszt wynosi ponad 53 mln zł, sfinansują samorządy województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Natomiast za jej realizację odpowiada Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z Zawiercia. Umowę na ręce wykonawcy przekazali marszałkowie województw: małopolskiego – Jacek Krupa i świętokrzyskiego – Adam Jarubas, podczas symbolicznego spotkania na granicy regionów.