X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Aktualności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa - archiwum:

Data wpisu: 18.11.2015
Maria Łata jako reprezentantka Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie wzięła udział w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Od niepodległości do niepodległości” w Żdżarach, gmina Radgoszcz. Tematem konkursu była poezja lub proza ściśle związana z okresem walk narodowowyzwoleńczych oraz zmagania z totalitaryzmem w Polsce. W konkursie wzięło udział 32 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy podzieleni zostali na 3 kategorie wiekowe. Jury w składzie:Paweł Chojnowski (przewodniczący, dyrektor DDK), Ewa Drzazga, Renata Klimek, Alicja Błocho po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznała następujące nagrody:
Data wpisu: 04.11.2015
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie organizuje II Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w dniu 21 listopada br. o godzinie 12.00. Celem konkursu jest uczczenie 76-rocznicy wybuchu II wojny światowej i Święta Niepodległości oraz popularyzacja piosenki żołnierskiej i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży.
Data wpisu: 29.10.2015
Życie i walka z cukrzycą były tematem spektaklu teatralnego oraz warsztatów, które odbyły się w środę, 28 października br. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Gręboszowie. Przybyli uczestnicy przed rozpoczęciem spektaklu mieli możliwość nieodpłatnego zbadania poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia. Pomiary te wykonywały panie: Anna Majocha oraz Aneta Bociek - pielęgniarki tutejszego ośrodka zdrowia. Licznie zebrana publiczność, wysłuchała bardzo pouczających wykładów pani Ilony Kawa (edukator diabetologiczny i podolog) pielęgniarki w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Warsztaty dotyczyły cukrzycy, jej przyczyn, objawów, powikłań, takich jak samokontrola, zasad zdrowego żywienia, stopy cukrzycowej oraz doborze odpowiedniego obuwia, wpływie aktywności ruchowej na organizm człowieka, powikłaniach cukrzycy i ich konsekwencji dla ruchu, chodzeniu o kulach oraz o sposobie postępowania z osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim.
Data wpisu: 23.10.2015
W środę, 28 października br., o godz.16.00 w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Gręboszowie prezentowany będzie spektakl Jana Jakuba Należytego „Słodki drań”. Reżyserem i głównym aktorem spektaklu jest Dariusz Gnatowski, odtwórca znanej roli „Boczka” w serialu telewizyjnym „Świat według Kiepskich”. Spektakl, warsztaty, badanie poziomu cukru we krwi odbędą się dzięki inicjatywie i pod patronatem Władysława Kosiniaka – Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz reżysera spektaklu, prezesa Fundacji „Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja” – Dariusza Gnatowskiego. Patronat honorowy przyjęła Krystyna Świętek – Wójt Gminy Gręboszów.