12-13 kwietnia 2020 – Święta Wielkanocne

19.01.2020 r. Koncert Tarnowskiego Chóru Gos.pl

Zdjęcie z Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Impresjon podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Elektryczny autobus szkolny dla gminy Gręboszów

Data wpisu: 30.10.2019

We wtorek, 29 października br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gminy: Gręboszów, Godzianów, Bobowa i Bielany podpisały umowy  na dofinansowanie zakupu elektrycznych autobusów szkolnych oraz budowę stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”. Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie.

Wartość projektu realizowanego przez gminę Gręboszów to 2 020 000,00 zł. Dotacja z NFOŚiGW: 1 818 000,00 zł (90% kosztów kwalifikowanych zadania). Pożyczka z NFOŚiGW: 202 000,00 zł (10% kosztów kwalifikowanych zadania – wkład własny Beneficjenta).

W uroczystym podpisaniu umów wzięli udział m. in.: Artur Michalski – zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW, Krzysztof Gil – wójt gminy Gręboszów, Bożena Furgał –  skarbnik gminy oraz poseł Wiesław Krajewski, który wspierał gręboszowski samorząd w pozyskiwaniu środków.

Powrót