Małopolski Festiwal Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Impresjon podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka

Data wpisu: 15.05.2019

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 2 czerwca br. (tj. niedziela) na kompleksie sportowym „Orlik” w Gręboszowie. Początek imprezy przewidziany jest na godzinę 16.00. W programie: konkursy, gry, zabawy, turniej piłkarski, darmowa dmuchana zjeżdżalnia, słodka niespodzianka. Podczas festynu zostaną ogłoszone wyniki konkursu plastycznego i literackiego „Bądźmy sobą bez nałogów”.

 

Regulamin imprezy pn. „Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka”

  1. Niniejszy regulamin dotyczy imprezy „Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka” w dniu 02 czerwca 2019 o godzinie 16.00 na kompleksie sportowym „Orlik” w Gręboszowie.
  2. Festyn jest realizowany jako impreza, co do której nie stosuje się zapisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. z póź. zm.
  3. Uczestnikami imprezy mogą być wszystkie osoby bez względu na wiek, przy czym odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
  5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
  6. Organizatorzy zapewniają, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
  7. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
  8. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
  9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie

 

Powrót