19.01.2020 r. Koncert Tarnowskiego Chóru Gos.pl

Zdjęcie z Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Impresjon podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Konkurs plastyczny i literacki pn. „Bądźmy sobą bez nałogów”

Data wpisu: 15.04.2016

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gręboszowie organizuje konkurs literacki i plastyczny pn. „Bądźmy sobą bez nałogów”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
– prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (malarstwo, rysunek, grafika, itp.),
– wielkość prac dowolna (jednak minimum format A3),
– na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko oraz wiek.

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
– klasy I-III,
– klasy IV –VI,
– gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne oraz starsi.
Prace należy składać w GCKiCz do dnia 20 maja br. Autorom najlepszych prac plastycznych i literackich zostaną ufundowane nagrody rzeczowe. Najlepsze prace literackie będą publikowane w kwartalniku społeczno-kulturalnym pn. „Gazeta Gręboszowska”.

Powrót