12-13 kwietnia 2020 – Święta Wielkanocne

19.01.2020 r. Koncert Tarnowskiego Chóru Gos.pl

Zdjęcie z Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Impresjon podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Noworoczne Spotkanie Opłatkowe

Data wpisu: 10.01.2020

W piątek, 10 stycznia br. z inicjatywy wójta Krzysztofa Gila i przewodniczącego Rady Gminy Gręboszów Marka Mosio odbyło się Noworoczne Spotkanie Opłatkowe. Miejscem spotkania była Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Gręboszowie. W spotkaniu wzięli udział: poseł na sejm RP Wiesław Krajewski, proboszcz parafii Borusowa ks. Marian Kujda, starosta dąbrowski Lesław Wieczorek, wicestarosta Krzysztof Bryk, radny rady powiatu Sebastian Kądzielawa, radni rady gminy, nauczyciele, pracownicy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, strażacy oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gręboszów. Przybyłych gości powitał przewodniczący rady Marek Mosio. Następnie życzenia do wszystkich zebranych skierowali: wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil, poseł Wiesław Krajewski, starosta Lesław Wieczorek i radny powiatu Sebastian Kądzielawa. Spotkanie opłatkowe uświetnił koncert kolęd, pastorałek i piosenek okołoświątecznych  w wykonaniu uczniów miejscowej placówki oświatowej. Po występie młodzieży do zebranych przemówił także ksiądz Marian Kujda, który złożył życzenia i poświęcił opłatki. Na zakończenie, zgodnie z naszą wspaniałą polską tradycją, wszyscy już indywidualnie, mogli połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Ostatnim aktem spotkania była degustacja  potraw przygotowanych prze Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gręboszów. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Powrót