19.01.2020 r. Koncert Tarnowskiego Chóru Gos.pl

Zdjęcie z Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Impresjon podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Gręboszowie

Data wpisu: 06.09.2019

Po 80 latach od tragicznych wydarzeń społeczność powiatu dąbrowskiego zgromadziła się w Gręboszowie, miejscu urodzenia bohatera majora Henryka Sucharskiego, aby w kościele, w którym niegdyś się modlił oraz pod jego pomnikiem uczcić tych, którzy bronili naszą Ojczyznę, za nią cierpieli i oddawali życie. Powiatowe obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. WNMP w Gręboszowie, której przewodniczył dziekan dekanatu dąbrowskiego ks. prałat Stanisław Cyran, a kazanie wygłosił ks. dr  prałat Ryszard Banach, który przypominał o wydarzeniach sprzed 80 lat, wspomniał także wizytę kardynała Wojtyły w Gręboszowie:

„ Jan Paweł II był również tu w tym kościele i stojąc przy tej ambonie mówił patrząc na tablice majora Henryka Sucharskiego i księdza Piotra Halaka: „Z przeszłości wydobywamy wielkie światła, wielkie prawdy, wielkie drogowskazy, abyśmy ich nie pogubili, aby one nie pogasły- trzeba rozważyć to wszystko co działo się 80 lat temu. Trzeba wyciągać wnioski.”

Bardzo wymownymi słowami  Jana Pawła II ks. prałat zakończył swoją homilię:

„Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte . Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, którą nie można zwalczyć, jakiś obowiązek, powinność od której nie można się uchylić nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych. „ Niech te słowa Jana Pawła II, które mówił na Westerplatte, gdzie major Henryk Sucharski  wraz ze swoimi żołnierzami bronił honoru Polski niech do nas przemawiają i uczą, bo przecież każdy z nas ma swoje Westerplatte.”

Dalsza część obchodów odbyła się na placu przed Szkołą Podstawową w Gręboszowie. Wszystkich przybyłych na uroczystość powitał wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil, który po słowach wstępu wyraził również dumę z uczestników Rajdu Rowerowego na Westerplatte, którzy wzięli udział w porannych uroczystościach oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem:

„To dowód jak szanujemy naszą historię. Pamiętajmy o naszych bohaterach nie tylko z okazji świąt i rocznic ale na co dzień: przechodząc przez wojskowy cmentarz czy też mijając pomnik majora. Zasługują na to. Bronili nie tylko granic ale i wartości na sztandarach: Bóg, Honor i Ojczyzna. „

Włodzimierz Piasecki przedstawił rys historyczny wybuchu II wojny światowej.

Następnie wiceprzewodnicząca Rady Gminy Gręboszów Edyta Dąbroś odczytała apel w sprawie obrony dobrego imienia majora Henryka Sucharskiego oraz upamiętnienia miejsca walk na Westerplatte.

Głos zabrali zaproszeni goście: poseł na sejm RP Wiesław Krajewski, który odczytał również list od prezesa Jarosława Kaczyńskiego skierowany do wójta gminy Gręboszów oraz samorządowców i społeczności. Głos zabrali również ambasador Zenon Kosiniak-Kamysz, Lesław Wieczorek- starosta powiatu dąbrowskiego oraz radny Rady Powiatu Bogdan Bigos.

W obchodach wzięli udział: ambasador polski Zenon Kosiniak- Kamysz, poseł na sejm Wiesław Krajewskim władze samorządowe: starosta dąbrowski Lesław Wieczorek z zarządem i radnymi, wójtowie gmin i miast, przedstawiciele instytucji, urzędów, organizacji pozarządowych, związki patriotyczne i służby mundurowe, społeczność szkolna, kompania honorowa strażaków powiatu dąbrowskiego pod dowództwem kapitana Sławomira Bratko, jednostka strzelecka im gen Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej pod dowództwem chorążego Tomasza Rzyguły oraz poczty sztandarowe policji, straży pożarnej, jednostek OSP, szkół i PSL.

Na koniec uroczystości:  poseł Wiesław Krajewski, ambasador RP Zenon Kosiniak-Kamysz,  władze samorządowe, organizacje i związki patriotyczne, służby mundurowe, zaproszeni goście, społeczność szkolna i społeczeństwo gminy Gręboszów złożyli wieńce, wiązanki i światła pamięci  pod pomnikiem majora Henryka Sucharskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich przy akompaniamencie orkiestry dętej z Woli Mędrzechowskiej.

Dla wszystkich uczestników Apelu Patriotycznego Koło Gospodyń Wiejskich Lubiczko przygotowało poczęstunek.

Powrót