19.01.2020 r. Koncert Tarnowskiego Chóru Gos.pl

Zdjęcie z Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Impresjon podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Ostatnie pożegnanie śp. Jolanty Apryasz

Data wpisu: 25.08.2015

 

20 sierpnia br. odeszła do wieczności Jolanta Apryasz – wieloletni nauczyciel i wychowawca dzieci i młodzieży uczącej się na terenie naszej gminy. Ze smutkiem przyjęliśmy tą niespodziewaną i bolesną informację o jej nagłej śmierci. W naszej pamięci pozostanie przede wszystkim jako konsekwentny i wytrwały pedagog, dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem z najbliższym otoczeniem, człowiek z pasją, autorka felietonów  publikowanych także na łamach Gazety Gręboszowskiej, jak również wielu opracowań i tekstów poświęconych m. in. życiu Stefanii Łąckiej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 23 sierpnia 2015 r. o godz. 15.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Borusowej. W uroczystości wzięli udział: rodzina i przyjaciele zmarłej, mieszkańcy gminy, grono pedagogiczne Zespołu Szkół  w Gręboszowie, uczniowie i absolwenci placówki. Ciało śp. Jolanty Apryasz spoczęło na cmentarzu parafialnym w Borusowej.

W imieniu grona pedagogicznego głos zabrał dyr. Zespołu Szkół w Gręboszowie Jerzy Misterka. Wspominał śp. Jolantę, podkreślając jak istotna w jej pracy była troska o wychowanie młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy oraz że jej wzorem była patronka gimnazjum, nasza rodaczka Stefania Łącka: „Jej wzorem Nauczyciela była Stefania Łącka, którą starała się naśladować. Pełnymi garściami czerpała z jej heroicznego życia i zarażała tymi wartościami młodzież. W jednej ze swoich pieśni o Stefanii Łąckiej pytała: ,,Powiedz mi jak, żyje się tak, by wolnym być, by pięknym być” i dalej pisała: ,,Gdy myślę o Ojczyźnie i ludziach wokół mnie. Tak pragnę naśladować, Stefanio właśnie Cię”. Pani Jola umiała pięknie żyć i wybierać to, co piękne. Pełna spokoju, dobroci i życzliwości wobec innych.” Nawiązał również do wystąpienia jakie wygłosiła w 2014 roku podczas sympozjum poświęconemu Stefanii Łąckiej: „W referacie wygłoszonym w ubiegłym roku w Dąbrowie Tarnowskiej podczas sympozjum z okazji setnej rocznicy urodzin Stefanii Łąckiej pod tytułem ,,Czy Stefania Łącka może być autorytetem dla współczesnego nastolatka”, na zakończenie swojego wystąpienia Pani Jola zaapelowała do zgromadzonych: ,,Uczmy młodzież tych wartości, którymi żyła Stefania Łącka, bo w ten sposób uzdatnimy młodych ludzi do pełnego życia w przyszłości, do miłowania Boga i Ojczyzny, do radzenia sobie w trudnych chwilach, do czerpania radości z drobnych nawet wydarzeń, do pracy i życia w Rodzinie. To nam także wychowa na chwile grozy prawdziwych bohaterów.”Słowa te w pełni oddają Jej stosunek do Boga, świata, Rodziny i ludzi, do szeroko pojętego patriotyzmu i umiłowania kraju.”

Dyrektor Zespołu Szkół w Gręboszowie swoje wystąpienie zakończył słowami: „Niech miłosierny i wszechmogący Bóg przyjmie Cię przed swe oblicze i obdarzy wieczną szczęśliwością. Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie. Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny. Pokój Ci wieczny. Niech się tak stanie. Będąc wyrazicielem tu obecnych, łączących się w bólu, całej Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy.”

Jolanta Apryasz urodziła się 17 czerwca 1964r. w Lipnicy Wielkiej. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński, uzyskując wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie historii oraz studia podyplomowe w zakresie polonistyki. W Szkole Podstawowej w Borusowej rozpoczęła pracę 7 listopada 1988r., gdzie została skierowana przez ówczesny Urząd Wojewódzki w Tarnowie Kuratorium Oświaty i Wychowania. Z chwilą utworzenia gimnazjów została zatrudniona w Gimnazjum w Woli Żelichowskiej 1 września 1999r. Po przeniesieniu placówki do Gręboszowa, od 1 września 2012r. została nauczycielem Zespołu Szkół w Gręboszowie.

W imieniu swoim jak i całego zespołu redakcyjnego Gazety Gręboszowskiej pragnę złożyć rodzinie zmarłej Jolanty najszczersze wyrazy współczucia.

Wiesław Lizak

Powrót