19.01.2020 r. Koncert Tarnowskiego Chóru Gos.pl

Zdjęcie z Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Impresjon podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Przegląd Muzycznych Talentów

Data wpisu: 27.05.2016

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza na Przegląd Muzycznych Talentów, który odbędzie się 17 czerwca br. Początek imprezy  o godzinie 16.00. Przegląd adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Gręboszów oraz uczniów szkółki gry na instrumentach muzycznych, działającej przy GCKiCz w Gręboszowie.

Przegląd Muzycznych Talentów

 REGULAMIN 

Cele:

 1. Rozbudzanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy muzyką i piosenką.
 2. Wyszukiwanie „młodych talentów” wśród dzieci i młodzieży

Organizacja konkursu:

 1. Organizatorem Przeglądu jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie im. Jakuba Bojki.
 2. Przegląd odbędzie się 17 czerwca 2016 r. (tj. piątek), początek 16.00.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 czerwca br. w siedzibie GCKiCz lub pocztą elektroniczną: e-mail: gckgreboszow@interia.pl. Telefon 14 6416016

Warunki uczestnictwa:

 1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć: uczniowie szkół podstawowych klas I – VI, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i dorośli z terenu gminy Gręboszów.
 2. Do udziału w Przeglądzie organizator zaprasza: wokalistów i instrumentalistów oraz zespoły.
 3. Uczestnicy wykonują co najmniej jeden utwór.
 4. Utwór wokalny może być wykonany a capella, z akompaniamentem lub podkładem muzycznym.

Jury:

 1. Komisje Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
 2. Jury dokonuje oceny zgodnie z ustalonymi kryteriami.
 3. Obrady Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Kryteria oceniania:

 1. Czystość, poprawność i poziom wykonania utworu.
 2. Technika wykonania utworu.
 3. Ogólny wyraz artystyczny.

Organizator zapewnia: nagłośnienie, instrumenty muzyczne (gitara, keyboard, pianino, akordeon), laptop do odczytania podkładu muzycznego z płyt CD i innych nośników pamięci.

Powrót