19.01.2020 r. Koncert Tarnowskiego Chóru Gos.pl

Zdjęcie z Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Impresjon podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Rozpoczęto prace malarskie i konserwatorskie w gręboszowskim kościele

Data wpisu: 01.06.2020

Od 11 maja br., w kościele pw. WNMP w Gręboszowie rozpoczął się I etap prac malarskich i konserwatorskich  polichromii ornamentalno-figuralnej oraz monochromii ścian bocznych w prezbiterium. W ramach prac planuje się wykonać m.in. konserwację profilaktyczną polichromii autorstwa Jerzego Lubańskiego (1984 r.). Zabiegi o charakterze konserwacji technicznej zakładają odczyszczenie powierzchni ścian monochromii oraz polichromii z warstwy kurzu oraz brudu, w miejscach osłabionej przyczepności tynku planuje się wykonać iniekcje podtynkowe.  Ubytki i spękania zostaną uzupełnione. W ramach prac estetycznych wykruszenia oraz przetarcia w  warstwie malarskiej polichromii zostaną uzupełnione („wypunktowane”)  natomiast  powierzchnia monochromii „odświeżona” i odmalowana.

Z racji dużej kubatury wnętrza prace malarskie w kościele zostały podzielone na III, IV etapy.  W przyszłym roku parafia zamierza kontynuować prace w nawie głównej następnie w nawach bocznych oraz w kruchcie. Zakres czynności dotyczący robót we wnętrzu kościoła jest konsultowany  z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie z delegaturą w Tarnowie.

Prace w kościele wykonuje firma Bartosz Skura SolBid, natomiast czynności konserwatorskie wraz z nadzorem wykonuje konserwator Małgorzata Zelek. Przed pracami malarskimi firma DTKS Budownictwo, Marcina Dymona częściowo zmodernizowała instalację elektryczną kościoła.

Powrót