30.01. Kolędowanie przy szopce

30.01. Kolędowanie przy szopce

30.01. Kolędowanie przy szopce

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Koncert Zaduszkowy

Koncert Zaduszkowy

Nowe wydawnictwa o gminie Gręboszów

Ocalmy od zapomnienia – zbiórka starych fotografii

Zdjęcie z Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Impresjon podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

SIEĆ NA KULTURĘ- PODSUMOWANIE

Data wpisu: 13.05.2022

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie wzięło udział w projekcie pn.  „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim” realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Celem projektu było: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników centrum kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć oraz wyposażenie placówek kultury w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Projekt podzielony był na 3 etapy. W pierwszym z nich pracownik biblioteki Monika Kilian wzięła udział w szkoleniach. Ze względu na sytuację epidemiologiczną szkolenia te miały formę zdalną. Jednostka mogła wybrać ścieżkę tematyczną, za najbardziej przydatną i ciekawą uznano „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.

Drugim etapem projektu były szkolenia dzieci i młodzieży z wybranego tematu. Szkolenia odbywały się w czasie ferii zimowych. Również i tym razem sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na to, aby przeprowadzić je w formie stacjonarnej. Każdego dnia uczestnicy szkolenia łączyli się z wykwalifikowanym grafikiem Panem Kamilem Paździoł, który krok po kroku wprowadzał ich w tajniki projektowania graficznego.

Trzecim etapem projektu było przekazanie sprzętu komputerowego dla Centrum Kultury. Przekazany sprzęt- trzy laptopy oraz trzy tablety – wykorzystany zostanie do prowadzenia zajęć i warsztatów, najbliższe odbędą się już w nadchodzące wakacje.

W środę,11 maja br. w Gminnym Centrum Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie całego projektu realizowanego w naszej jednostce. Zaproszeni zostali na nie wszyscy uczestnicy wraz z rodzicami: Daria Wójtowicz, Amelia Magiera, Wiktor Wolański, Wiktor Palej, Szymon Surowiec, Szymon Makowski, Adrian Moryl, Dawid Kilian, Kacper Jedynak, Antoni Koziara. Podczas spotkania podsumowano wszystko co działo się w trakcie szkoleń, przypomniano strony i aplikacje jakie przybliżał uczestnikom Pan Kamil. Był to czas wspomnień i podsumowań. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” oraz drobne upominki ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Urząd Gminy Gręboszów. Podsumowaniu projektu towarzyszyła wystawa prac uczestników, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród młodzieży oraz ich rodziców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu: Pani Monice Kilian za koordynowanie projektu z ramienia GCKiCz w Gręboszowie, młodzieży, rodzicom i opiekunom, Panu Kamilowi Paździoł za przeprowadzenie szkoleń w taki sposób że ich uczestnicy nie tylko zdobyli ciekawą i przydatną wiedzę, ale i dobrze się bawili.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Powrót