Mikołajki w Centrum Kultury

Mikołajki w Centrum Kultury

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Uroczyste obchody Święta Kobiet i Mężczyzn

Data wpisu: 12.03.2018

Impreza integracyjna pn. „Wiwat Panie, Wiwat Panowie” na stałe wpisała się do kalendarza kulturalnego gminy Gręboszów. Już po raz czwarty na zaproszenie Wójta Gminy Krystyny Świętek seniorzy przybyli do hali sportowej Szkoły Podstawowej w Gręboszowie, aby uczcić święto kobiet i mężczyzn. Przedsięwzięcie to daje osobom w wieku 55+ możliwość wspólnej zabawy, spędzenia wieczoru w miłym towarzystwie, oderwania się od szarej codzienności.

Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji byli seniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie. Stowarzyszenie powstało w 2016 roku. Liczy 27 aktywnych członków. Angażuje się w liczne przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne, charytatywne oraz jest współorganizatorem wielu imprez kulturalnych. Spektakl kabaretowy pt. „Czerwony autobus”, który został przez nich zaprezentowany powstał w ramach Projektu 60+ Nowy Wiek Kultury, zrealizowanego w 2015 roku na terenie Gminy Olesno przez Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie we współpracy z Gminą Olesno oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Oleśnie. Przedstawienie nawiązywało do czasów PRL-u i ukazało „w krzywym zwierciadle” i z dużą dozą humoru społeczeństwo tamtych czasów. Cały program utrzymany był w konwencji akademii szkolnej, które organizowano wówczas w placówkach oświatowych.

Grupa „Sami Swoi” wystąpiła w składzie: maestro Stanisław Piękosz- oprawa muzyczna, Halina Dojka- Prezes Stowarzyszenia Klub Seniora  „Sami Swoi” w Oleśnie oraz Zofia Węgiel, Dorota Huczek, Helena Szmyrko, Jadwiga Lech, Maria Nowak, Krystyna Zachara, Teresa Rygielska, Władysława Cabaj, Teresa Motyka, Danuta Kądzielawa, Janina Niemiec, Barbara Wesołowska, Tadeusz Zachara, Bronisław Rygielski, Stanisław Pszczoła, Jerzy Huczek, Marek Nowak, Wiktor Morawiec.

Na realizację zadania pn. „Wiwat Panie, Wiwat Panowie – impreza integracyjna dla mieszkańców” uzyskano wsparcie finansowe za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” w ramach LSR.

Powrót