Małopolski Festiwal Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Impresjon podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

W Gręboszowie otwarto Punkt Przyjęć Interesantów Komendy Powiatowej Policji

Data wpisu: 20.05.2019

W Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa z myślą o mieszkańcach gminy Gręboszów został otwarty Punkt Przyjęć Interesantów. W każdy czwartek w godzinach 14.00 – 16.00 dyżur pełnił będzie tam dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. asp. Marek Sołtys. Tel. 606-864-917

Symbolicznego otwarcia punktu przyjęć dokonali: posłowie na sejm RP Wiesław Krajewski i Michał Cieślak, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. inspektor Robert Dudek oraz wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil.

Ponadto w uroczystościach wzięli udział: proboszcz parafii Borusowa ks. Marian Kujda, radny sejmiku województwa małopolskiego Stanisław Bukowiec, wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Kupiec, przewodniczący Rady Gminy Gręboszów Marek Mosio, radni Rady Gminy Gręboszów, sołtysi i przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gręboszów.

Dzięki funkcjonowaniu nowootwartego punktu mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do dzielnicowego, co wpłynie na pewno na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.

Powrót