Mikołajki w Centrum Kultury

Mikołajki w Centrum Kultury

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

X Święto Powiśla Dąbrowskiego

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Aktualności - Gazeta Gręboszowska - archiwum:

Data wpisu: 05.12.2018
W dniach 20 i 22 listopada br. odbyła się I inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy w Gręboszowie. Tradycyjnie miejscem pierwszej sesji była sala konferencyjna Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Zebrani goście oraz radni z niecierpliwością czekali na tą chwilę – szczególnie na dwa najważniejsze punkty – złożenie ślubowania przez wójta oraz wybór przewodniczącego Rady Gminy.
Data wpisu: 26.11.2018
Dnia 8 października 2018r. w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbyła się XXVII uroczysta sesja Rady Gminy Gręboszów. Obrady prowadził przewodniczący Rady Gminy Franciszek Dymon. W sesji wzięli udział zaproszeni goście: Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski oraz Bogdan Bigos – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów Urzędu Gminy i sołtysi.
Data wpisu: 31.10.2018
W niedzielę, 21 października br., razem decydowaliśmy o tym, kto przez najbliższe 5 lat będzie dbał o nasze wspólne dobro reprezentując interesy gminy, powiatu i województwa. Poniżej prezentujemy wyniki wyborów z poszczególnych okręgów naszej gminy oraz listę radnych rady powiatu i radnych sejmiku samorządowego województwa małopolskiego. Życzymy zatem wszystkim nowo wybranym radnym oraz wójtowi gminy Gręboszów Panu Krzysztofowi Gilowi sukcesów w pracy, owocnej współpracy oraz powodzenia w realizacji wyznaczonych celów.
Data wpisu: 31.10.2018
Pary małżeńskie z terenu gminy Gręboszów, które w 2017 i 2018 r. obchodziły jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego świętowały w sobotę, 20 października br., Złote oraz Diamentowe Gody. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Gręboszowie odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli władz gminnych z dostojnymi Jubilatami.