6.01.2024 Koncert „Kolędowanie przy szopce”

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Koncert piosenek z filmów i seriali

Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II

Koncert zaduszkowy

Warsztaty plastyczne

Wieczór pieśni patriotycznych

Zaduszkowy koncert „Pozostaną z nami na zawsze”

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego

Zespół Folklorystyczny podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gck.greboszow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Lizak, gck@greboszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146416016. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

  1. główne – wejście(od strony północnej) jest ogólnodostępne w godzinach pracy GCKiCz. Jest z podjazdem. Nie stwarza barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego.
  2. od strony wschodniej – drzwi jednoskrzydłowe (110 cm szerokie), do drzwi wejściowych prowadzą 2 schodki, wejście  nie jest zaopatrzone w podjazd.

Dostępność budynku

 Budynek jest parterowy (bez progów), bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, sala konferencyjna, sala komputerowa i muzyczna.

 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku, przy wejściu, umieszczony jest plan rozmieszczenia pomieszczeń.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu

GCKiCz posiada parking, bezpośrednio przylegający do budynku, od strony zachodniej. W odległości ok. 20 metrów od drzwi wejściowych do budynku,   znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu oraz brak zainstalowanego wideo tłumacza, który umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.