30.01. Kolędowanie przy szopce

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Zdjęcie z Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Ostatnie pożegnanie śp. księdza Mariana Kujdy

Data wpisu: 26.10.2022

W piątek, 21 października br., w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Borusowej odbył się pogrzeb ks. Mariana Kujdy, wieloletniego proboszcza miejscowej parafii.
Msza św. pogrzebowa odbyła się o godzinie 13.00. Przewodniczył jej ks. dr Stanisław Salaterski, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.
Po mszy św., kondukt żałobny wyruszył na cmentarz parafialny, by złożyć ciało kapłana. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział: rodzina zmarłego księdza, liczne grono kapłanów i sióstr zakonnych, samorządowcy, nauczyciele, bracia strażacy oraz parafianie.
Ks. mgr Marian Kujda urodził się 15 sierpnia 1959 roku w Szkodnej, jako syn Władysława i Janiny z domu Świerad. Pochodził z parafii Zagorzyce. Egzamin dojrzałości złożył w 1978 roku w Sędziszowie Małopolskim. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 27 maja 1984 roku, w Tarnowie.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Łęki Górne (od 26 czerwca 1984 roku), Sobolów (od 12 sierpnia 1987 roku), Nowe Rybie (od 23 sierpnia 1989 roku), Wadowice Dolne (od 30 czerwca 1992 roku), Podgrodzie (od 27 sierpnia 1994 roku), Mielec – Ducha Świętego (od 26 sierpnia 1995 roku), Tarnów – Najświętszego Serca Pana Jezusa (od 1 sierpnia 1996 roku do 1 lutego 2002 roku) i Łososina Górna (od 1 września 2005 roku do 13 sierpnia 2009 roku.
Z dniem 14 sierpnia 2009 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Borusowej. Posługę w parafii sprawował przez 13 lat. Duchowny odszedł w wieku 63 lat.

Powrót