Bal karnawałowy w GCKiCz

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Koncert kolęd i pastorałek

Koncert piosenek z filmów i seriali

Koncert zaduszkowy

Warsztaty plastyczne

Wieczór pieśni patriotycznych

Wielkanocny koncert Tarnowskiego Chóru GOS.PL

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Otwarcie i poświęcenie remizy OSP w Gręboszowie po remoncie

Data wpisu: 24.11.2019

W środę, 20 listopada br. w Gręboszowie dokonano symbolicznego otwarcia i poświęcenia budynku remizy strażackiej po zakończonych pracach remontowo – budowlanych. W uroczystości wzięli udział: proboszcz parafii Gręboszów ks. Wiesław Babiarz, poseł Wiesław Krajewski, wicemarszałek małopolski Łukasz Smółka, starosta dąbrowski Lesław Wieczorek, wicestarosta Krzysztof Bryk, wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil, przewodniczący rady Marek Mosio, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej Andrzej Giza, skarbnik gminy Bożena Furgał, radni gminy Gręboszów, strażacy i członkinie KGW Gręboszów.

Całościowy koszt realizacji tego zadania inwestycyjnego wyniósł 181 692,42 zł. Dzięki przychylności Rady Gminy Gręboszów zostały w bieżącym roku zabezpieczone w budżecie gminy środki na ten cel w kwocie 133 692,42 zł. Pozyskano również z województwa małopolskiego pomoc finansową w kwocie 48 000,00 zł na realizację prac remontowo-budowlanych w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019 r.”. O środki na realizacje tego ważnego dla mieszkańców Gręboszowa zadania zabiegał wójt Krzysztof Gil.

 Zakres prac obejmował: remont posadzek, remont i modernizację ścian wewnętrznych, wymianę drzwi wewnętrznych, remont instalacji wentylacyjno – spalinowej, remont instalacji elektrycznej, wymianę przyborów wodno – kanalizacyjnych, remont klatki schodowej wraz z wymianą balustrady i montażem włazu strychowego, dostawę i montaż mebli kuchennych.

 Wykonawcą robót remontowo-budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, była Firma Usługowo – Handlowa Krzysztof Głowa z Przybysławic.

 Budynek remizy będzie służył: miejscowym strażakom, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich jak również wszystkim mieszkańcom sołectwa Gręboszów na organizację zebrań, szkoleń i okolicznościowych spotkań.

 Po otwarciu i poświęceniu zmodernizowanego obiektu wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Gręboszów.

Powrót