6.01.2024 Koncert „Kolędowanie przy szopce”

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Koncert piosenek z filmów i seriali

Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II

Koncert zaduszkowy

Warsztaty plastyczne

Wieczór pieśni patriotycznych

Zaduszkowy koncert „Pozostaną z nami na zawsze”

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego

Zespół Folklorystyczny podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Recital poetycko-aktorski „Animus – serce moje”

Data wpisu: 09.05.2024

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza uczniów klas VI-VIII i dorosłych na recital poetycko-aktorski „Animus – serce moje” w wykonaniu Piotra Pilarskiego. Wydarzenie odbędzie się 20 maja br. o godzinie 13.15 w sali GCKiCz. Po recitalu będzie możliwość zakupienia książki artysty.

Piotr Pilarski – poeta i aktor, ur.13.01.1964 r. w Stawiszynie. Jedno z jego najbardziej znanych dzieł poetyckich nosi nazwę „Animus – serce moje”. Poezję pisze od lat 80-tych XX wieku. Jest laureatem wielu prestiżowych konkursów recytatorskich. W latach 2004-2010 był managerem słynnego aktora iluzjonisty Jerzego Strzeleckiego. Piotr Pilarski to również aktor. Występował m. in. w teatrze jeleniogórskim oraz na deskach ostrowskiego teatru „Nasz Teatr”. Brał udział w wielu sztukach teatralnych.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

  1. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
  3. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników recitalu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
  4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
  5. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi
Powrót