6.01.2024 Koncert „Kolędowanie przy szopce”

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Koncert piosenek z filmów i seriali

Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II

Koncert zaduszkowy

Warsztaty plastyczne

Wieczór pieśni patriotycznych

Zaduszkowy koncert „Pozostaną z nami na zawsze”

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego

Zespół Folklorystyczny podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

XIX Gminny Konkurs Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy

Data wpisu: 04.03.2024

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w XIX Gminnym Konkursie Plastyki Obrzędowej związanej z okresem Wielkanocy. Prace będą przyjmowane w dniach 18 – 19. 03.2024 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.

Regulamin konkursu
Cel imprezy:
– Podtrzymanie, kultywowanie i ochrona przepięknej, ludowej tradycji zdobienia palm, pisanek oraz wytwarzanie przedmiotów tradycyjnej i współczesnej plastyki wielkanocnej.
Przedmiot konkursu:
Palmy miniaturki (wysokość maksymalna 100 cm ), plastyka obrzędowa (maski, gaiki, wyroby z ciasta, itp.) oraz wszystkie przejawy plastyki obrzędowej, związanej z daną miejscowością, a powstające w okresie Wielkanocy.
Termin i miejsce imprezy:
Palmy miniaturki oraz plastyka obrzędowa będzie przyjmowana w dniach 18 – 19.03.2024 r. w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.
Uczestnicy:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych twórców ludowych oraz placówki oświatowe z terenu gminy Gręboszów, którzy po dzień dzisiejszy podtrzymują i kultywują tradycje obrzędowe Świąt Wielkanocnych .
Przepisy ogólne:
– Każdy uczestnik może przedłożyć dowolną ilość eksponatów.
– Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:
Wiesław Lizak – GCKiCz w Gręboszowie, tel. 6416016,
i Monika Kilian – Biblioteka, tel. 6416026,
e-mail: gck@greboszow.pl
Ocena i nagrody:
Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac konkursowych w kategoriach: palma miniaturka (do 100 cm wysokości) i plastyka obrzędowa. Wszystkie prace składane na konkurs powinny być wykonane z tradycyjnych materiałów. Wyklucza się użycie materiałów współczesnych (sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, itp.). Najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub pieniężne, których wysokość uzależniona będzie od pozyskanych środków finansowych.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:

  1. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
  3. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
  4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
  5. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi
Powrót