Bal karnawałowy w GCKiCz

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Koncert kolęd i pastorałek

Koncert piosenek z filmów i seriali

Koncert zaduszkowy

Warsztaty plastyczne

Wieczór pieśni patriotycznych

Wielkanocny koncert Tarnowskiego Chóru GOS.PL

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

Zaproszenie na konkurs pn. „Czarowny świat bajek i poezji w oczach dziecka „

Data wpisu: 03.10.2022

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zaprasza dzieci i młodzież na konkurs pn. „Czarowny świat bajek i poezji w oczach dziecka”, który odbędzie się w sobotę, 22 października br. o godzinie 11.00. W programie konkursy: recytatorski, „na bajkowe przebranie”oraz wręczenie nagród w konkursie plastycznym. Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do dnia 19.10. br.

Regulamin konkursu recytatorskiego

  1. Cele konkursu: rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją i prozą, zachęcanie dzieci i młodzieży do występów na scenie.
  2. Zasady uczestnictwa: konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów klas I-VIII. Będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego lub fragment prozy bajkowej. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 4 minut.
  1. Kryteria oceny. Komisja jury powołana przez organizatora oceni: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacje tekstu, ogólny wyraz artystyczny. Decyzja Jury jest niepodważalna
  2. Nagrody dla laureatów. Laureaci I, II, III miejsca i wyróżnienia otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Zapraszamy!!!

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych

  1. Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim Organizator informuje, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii i filmów w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach internetowych i w publikacjach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
  3. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nich w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
  4. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu.
  5. Prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

Powrót