6.01.2024 Koncert „Kolędowanie przy szopce”

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Koncert piosenek z filmów i seriali

Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II

Koncert zaduszkowy

Warsztaty plastyczne

Wieczór pieśni patriotycznych

Zaduszkowy koncert „Pozostaną z nami na zawsze”

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku

Zespół Folklorystyczny podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego

Zespół Folklorystyczny podczas Święta Powiśla Dąbrowskiego

Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie
im. Jakuba Bojki

O patronie

 

Jakub Bojko patronem Gminnego Centrum Kultury

Jakub Bojko

Jakub Bojko

Rada Gminy na wniosek dyr. Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie Wiesława Lizaka podjęła uchwałę w dniu 30.09.2010r. nr XLI/228/2010, w sprawie nadania imienia Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie imienia Jakuba Bojki. Dzięki jednogłośnej decyzji Rady, GCKiCz zyskało patrona w osobie wybitnego rodaka wywodzącego się z Ziemi Gręboszowskiej, a który w swojej szerokiej działalności polityczno-społeczno-kulturalnej nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i zawsze był wierny małej ojczyźnie. Nadanie imienia instytucji kultury jest symbolicznych hołdem oraz wyrazem pamięci i szacunku dla Jakuba Bojki. Poniżej prezentujemy uzasadnienie do wniosku, które pokrótce przybliża postać patrona i zakres jego działalności.

Osoba „chłopskiego Skargi” – jak nazwał Bojkę Władysław Orkan jest ważną postacią tak dla Gręboszowa jak i dla Polski. Zapisał się on w dziejach Rzeczypospolitej jako wicemarszałek Sejmu i Senatu, ale również pisarz, publicysta i poeta. Jako społeczność gminy Gręboszów jesteśmy winni naszemu rodakowi pamięć i należytą część za całokształt jego osiągnięć. Znamienne jest to, iż z małego – wydawać by się mogło wówczas zaściankowego Gręboszowa, wywodzący się z chłopskiej rodziny – Jakub Bojko w ciągu swojego życia dostąpił tak ważnych, zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji współkierowania państwem.

Urodzony 7 lipca 1857 roku Jakub Bojko nie miał łatwej drogi do wielkiej polityki. Jednak od zawsze odznaczał się ciekawością świata i chęcią rozwoju. Dzięki temu awansował w samym Gręboszowie w hierarchii społecznej – począwszy od parobka, pomocnika organisty i grabarza, przez pisarza gminnego, nauczyciela wiejskiego – skończywszy na funkcji wójta. Również jego działalność polityczna miała duże znaczenie. Był posłem do sejmu galicyjskiego, później parlamentu austriackiego i członkiem Rady Państwa. Później był również m. in. posłem do Sejmu Ustawodawczego pełniąc funkcję wicemarszałka (1919-1922). W następnej kadencji był zaś wicemarszałkiem senatu (1922-1927)

Każdy z nas wiąże postać naszego rodaka Jakuba Bojko w głównej mierze z polityką, jednak jego zasługi sięgają również do szeroko pojętej działalności kulturalnej. Jakub Bojko rozwijał szeroko pojętą kulturę słowa – mówionego i pisanego, gdzie m. in. jako nauczyciel kształcił kilka pokoleń naszych rodaków, z kronikarską dokładnością spisywał „Okruszyny Gręboszowa”, wielokrotnie zabierał głos na wszelakiego rodzaju uroczystościach, tutaj należy choćby wspomnieć o jego mowie otwierającej wielką manifestację w setną rocznicę powstania kościuszkowskiego, którą wygłosił na Krakowskim Rynku w 1894 roku jako wójt Gręboszowa czy na Wiecu Włościańskim we Lwowie – nawołując chłopów do pogłębiania wiedzy. Ponadto jego działalność nie zamykała się tylko w tych klamrach, ale dotykała tematyki kultury na kilku płaszczyznach. W swojej działalności dbał o narodową i lokalną kulturę, rozwijał ją, również wspierał rozwój małej ojczyzny, był przede wszystkim patriotą. Dzisiaj nie możemy zapomnieć o postaci i działalności Jakuba Bojki oraz tego co zrobił dla naszej małej ojczyzny.

Wiesław Lizak